ungdomskor, kammerkor

Oslo Domkirkes Ungdomskor

Foto: Lillian Julsvik

Oslo Domkirkes Ungdomskor er et kammerkor stiftet i 1987. Koret driver egen konsertvirksomhet i tillegg til å være en del av det kirkemusikalske arbeidet i Oslo Domkirke.


For program sjekk Facebooksiden vår: Facebook - Oslo Domkirkes ungdomskor